3 maanden op proef

SFDN, is overtuigd van de kwaliteit en service die zij bieden.
Het is daarom ook, dat wij hebben besloten om nieuwe klanten eerst kennis te laten maken met onze diensten en service, alvorens een contract ter sprake komt.

Vanaf 2012, kunt u 3 maanden lang, vrijblijvend onze diensten en service uitproberen, zonder dat u een contract hoeft te tekenen.

Zo kunt u op het gemak zien, hoe wij te werk gaan en wat onze kwaliteiten waard zijn, alvorens u een beslissing hoeft te nemen of u wel of te niet verder met ons wenst te gaan.

Actievoorwaarden:
Wij hanteren een opzegtermijn van 1maand in de proefperiode ( u zit dan maximaal nog 1 maand vast aan SFDN )
Het opzeggen dient voor de 25e van elke volgende maand plaats te vinden.
Als u de 3 maanden door SFDN laat uitdienen, stemt u automatisch in met een afname van een 12 maanden contract.
Na proef: minimum contract voor 12 maanden.
Proef acceptatie, wordt door SFDN beoordeeld, bij afwijzing behoud SFDN zich het recht zich hier niet over uit te laten en is u geen verantwoording verschuldigd)
SFDN is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.